Porsche ชื่อยี่ห้อรถสป๊อตหรูที่ใครๆก็รู้จัก แต่มีหลายคนยังไม่รู้ว่าเจ้ายี่ห้อรถหรูนี้นั้นอ่านว่าอย่างไร
บางคนเรียกว่า ปอร์เช่ บางคนเรียกว่า พอร์ช วันนี้เลยจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆ


Porsche เป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท Porsche ซึ่งเขามีชื่อว่าเต็มว่า
Ferdinand Porsche (แฟร์ดีนันด์ พอร์เช่)  หากออกเสียงแบบเยอรมัน จะออกเสียงว่า พอร์เชอ
หรือออกเสียงแบบไทยๆบ้านเรานั้นก็คือ ปอร์เช่ นั้นเอง

Please follow and like us: