ในปัจจุบันเครื่องจักรมีบทบาทอย่างมากในการที่จะมาทำงานเป็นเครื่อง “ทุ่นแรง” ให้กับมนุษย์ แม้แต่บางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถทำเองได้ จึงต้องสร้างเครื่องจักรให้มาทำงานแทน วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ ที่รู้จักในชื่อของ BAGGER 288

1. BAGGER 288 ถือเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เท่าที่โลกเคยมีมา

2. เนื่อจากมันมีล้อ จึงถูกยกให้เป็น “ยานยนต์ภาคพื้นดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ถือว่าได้รางวัลชนะเลิศเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

3. เครื่องจักรยักษ์ชิ้นนี้ไม่ได้เพิ่งกำเนิด แต่มันถูกสร้างมาตั้งแต่ 1978 แล้ว

4. มันมีขนาดความกว้าง 94.8 เมตร และมีความยาวตลอดทั้งลำ 214.9 เมตร

5. มันไม่ได้มีแค่ความใหญ่และยาว แต่ยังมีน้ำหนักที่เรียกได้ว่าหนักมหาศาลถึง 45,000 ตัน หรือ 4,500 ล้านกิโลกรัม

6. แต่ความหนักของัมนไม่ได้เป็นอุปสรรค์ เพราะมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว 100-600 กิโลเมตร/ชั่วโมง

7. ก่อนหน้านี่ ช่วงปี 1978 เครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Crawler Transporter (ยานยนต์ขนส่งกระสวยอวกาศ) ขององค์ากร NASA

8. BAGGER 288 ถูกสร้างขึ้นโดย Krupp ประเทศเยอรมัน

9.มันมีหน้าที่อย่างเดียวคือ “การขุดแร่”

10. ความสามารถของเจ้าเครื่องจักรยักษ์นี้คือสามารถขุดหินได้ถึง 240,000 ตัน/วัน

11. เปิดหน้าดินได้ถึง 240,000 ลบ.ม/วัน หรือ ความกว้าง ความยาว เท่ากับสนามบอลและลึกไปอีก 30 เมตร

12. อัตราปริมาณการใช้ไฟของเจ้าเครื่องจักรนี้คือ 16.56 เมกะวัตต

Please follow and like us: