แมงกระพรุนจัดเป็นจัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบริเวณชายหาด
และในน้ำทะเล แต่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับแมงกระพรุนที่คุณอาจไม่เคยรู้จักและได้พบเห็นมาก่อน

มันคือแมงกระพรุนขนาดยักษ์ ที่มีชื่อเรียกว่า Lion Mane Jellyfish ถือเป็นแมงกระพรุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยลำตัวของมันมีความยาวอยู่ที่ 2.3 ส่วนหนวดของมันสามารถยาวได้ถึง 37 เมตรเห็นตัวใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ ใครจะเชื่อว่ามันไม่ได้มีอายุของมันไม่ได้เหมือนสัตว์ในตำนาน
ที่ยิ่งอยู่หลายปียิ่งมีขนาดใหญ่ เพราะเจ้า Lion Mane Jellyfish มีอายุไขเพียง 12 เดือนเท่านั้น

Please follow and like us: