กว่าจะมาเป็นบริษัทใหญ่โตทุกวันนี้ พวกเขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
โดยไม่เคยมีข้ออ้างให้กับความสำเร็จ จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้พวกเขาคือ
บริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

Please follow and like us: