รู้หรือไม่ว่ารถหลายรุ่นที่เรารู้จักเป็นรถในเครือบริษัทเดียวกัน ใช้อุตสากหรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ร่วมกัน
บางรายที่รุ่นและราคาอาจต่างกัน แต่ก็มีการใช้นวัตณกรรมหลายอย่างร่วมกัน

Please follow and like us: